Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka oferuje, m.in. badania wydolnościowe i czynnościowe, jak również analizy genetyczne, badania biochemiczne i inne.