Uniwersytet Szczeciński od wielu lat podejmuje współpracę naukowo-dydaktyczną ze szkołami różnych poziomów edukacji. Do tej pory podpisaliśmy aż 50 umów patronackich.

Celem patronatu, realizowanego w ramach współpracy wydziału ze szkołą, jest popularyzacja edukacji wśród młodzieży szkół średnich oraz umożliwienie uczniom łatwiejszego rozpoczęcia studiów. Uniwersytet pomaga w uzupełnianiu i wzbogacaniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez szkołę o elementy właściwe dla profilu kształcenia.

Cele umowy patronackiej realizowane są m.in. poprzez:

  • przygotowywanie pokazów lekcyjnych, wykładów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli
  • udział w sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach tematycznych i uroczystościach
  • współpracę kół naukowych z najbardziej utalentowanymi uczniami w realizacji prac naukowo-badawczych
  • zapoznawanie uczniów, nauczycieli i rodziców z ofertą edukacyjną
  • wykorzystanie bazy dydaktycznej Stron na zasadzie wzajemności
  • udostępnienie zbiorów bibliotecznych wydziału nauczycielom i uczniom szkoły

Podjęliśmy współpracę z następującymi szkołami:

 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

   •  24.10.2013r. – Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
   • 28.11.2012r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie
   • 28.11.2012r. – XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
   • 21.01.2011r. – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
   • 10.01.2011r. – VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Szczecinie
   • 15.12.2010r. – Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
   • 8.12.2010r. – Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach
   • 15.10.2010r. – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

 • Wydział Humanistyczny

   • 14.03.2013r. – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie
   • 14.03.2013r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie
   • 24.10.2008r. – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
   • 27.10.2008r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie
   • 24.10.2008r. – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
   • 24.10.2008r. – Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie
   • 21.11.2008r. – Zespół Szkół nr 3 w Wałczu
   • 27.10.2008r. – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
   • 3.02.2009r. – II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

 • Wydział Prawa i Administracji

   • 9.01.2013r. – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie
   •  10.2013r. – XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
   • 19.03.2008r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie
   • 15.06.2009r., 27.05.20011r., 13.12.2013r. – XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, umowy zawierane na okres 2 lat

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

   • 15.10.2012r. – Regionalna Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
   • 15.10.2012r. – Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie
   • 3.01.2013r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie
   • 11.04.2013r. – Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

 • Wydział Filologiczny

  Instytut Filologii Germańskiej

   •  7.01.2013r. – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
   • 07.01.2013r. – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
   • 07.01.2013r. – Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie
   • 07.01.2013r. – Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika
   • 12.06.2014r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie

  Katedra Filologii Angielskiej

   •  19.06.2013r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie
   • 24.06.2013r. – Gimnazjum nr 34 w Szczecinie

  Instytut Filologii Słowiańskiej

   • 9.04.2013r. – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie
   • 9.04.2013r. – II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim

  Katedra Filologii Romańskiej

   •  02.11.2012r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie
   • 05.11.2013r. – IX LO im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

   • 25.06.2013r. – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
   • 25.06.2013r. – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

 • Wydział Biologii

   • 28.05.1991 – XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
   • 18.06.2010r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie
   • 23.06.2010r. – Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie
   • 29.11.2010r. – I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
   • Zespół Szkół nr 1 im Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie
   • 19.12. 2012r. – Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie

 • Wydział Matematyczno-Fizyczny

   •  1.07.2009r. – Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
   • 2011r. – II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
   • 2011r. – Szkoła Podstawowa Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie

 • Spotkania z maturzystami

  Sprawdź kiedy pojawimy się w Twojej szkole.
  Czytaj więcej
 • Zajęcia dla szkół

  Uniwersytet Szczeciński ma w swojej ofercie liczne wykłady otwarte. Sprawdź aktualną ofertę
  Czytaj więcej
 • Zajęcia dla nauczycieli

  Studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli - zapraszamy po więcej szczegółów
  Czytaj dalej