Zajęcia dla nauczycieli prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają nie tylko naukowcy i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu, lecz również zaproszeni do współpracy specjaliści – praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

W szerokiej ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują się studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia m.in. z obszaru nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych.

Słuchaczami studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera).

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry, prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

foto2