• Nauki ekonomiczne

   •  Ekonomia w ochronie zdrowia – dylematy lekarzy i pacjentów
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US
   • Kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego takich krajów jak Niemcy, Francja czy Holandia?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Jacek Batóg, prof. US
   • Kryzysy gospodarcze – przyczyny i skutki
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Jacek Batóg, prof. US
   • Czy rachunkowość do zbawienia jest koniecznie potrzebna
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: prof. dr hab. Waldemar Gos
   • Rachunkowość – historia i wpółczesność
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
   • Giełda w gospodarce rynkowej
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Waldemar Aspadarec
   • Niekonwencjonalna polityka pieniądza współczesnych banków centralnych (propozycja wykładów otwartych w semestrze letnim)
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Marek Zwolanowski
   • Wyzwania społeczno-ekonomiczne starzejącego się społeczeństwa (propozycja wykładów otwartych w semestrze letnim)
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Piotr Obidziński
   • Gra komputerowa – dobry czy zły prezent
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
   • Komputerowe wspomaganie pracy grupowej
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Karolina Muszyńska
   • Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska
   • Być jak Steve Jobs – czyli jak kreować marki, które pokocha świat?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Kowalska
   • Skąd się biorą innowacje
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Aleksandra Rudawska
   • W kierunku marketingu mobilnego
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US
   • Firmy rodzinne. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciu?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Malwina Szczepkowska
   • Bądź twórczy, czyli o kreatywności w życiu i biznesie
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Malwina Szczepkowska
   • Zagadka dyskonta z tytułu utraty kluczowej osoby w biznesie. Czy są ludzie niezastąpieni?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Katarzyna Byrka-Kita
   • Osiąganie równowagi rynkowej – eksperyment ekonomiczny
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US
   • Nastawienie do ryzyka – eksperyment ekonomiczny
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US
   • Smartfony narzędziem kampanii promocyjnych – mobile marketing
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Soboń
    Celem zajęć jest prezentacja jak nowoczesne techniki komunikacji przy użyciu smartfonów wykorzystywane są kampaniach promocyjnych przedsiębiorstw. Nazwane zostanie pojęcie m-marketingu oraz wskazane obszary zastosowania. Rozważania zostaną wzbogacone przykładami wykorzystania marketingu mobilnego oraz omówieniem praktycznych działań i ich skuteczności.
   • Zdrowie w telefonie – m-health
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Soboń
   • Facebook i inne portale społecznościowe w służbie przedsiębiorcom – social media
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Soboń
   • Polak na zakupach w sieci – e-commerce
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Soboń
   • Społeczeństwo obywatelskie/świadomy obywatel
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Małgorzata Zakrzewska
   • Świadomość ekonomiczna – świadomie na rzecz zrównoważonego rozwoju
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Małgorzata Zakrzewska
   • Co w danych piszczy
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US
   • Internet: szanase&zagrożenia
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 120 min.
    Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
   • Loteria inwestycyjna
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 45 min.
    Prowadzący: mgr Mateusz Czerwiński
    Celem zajęć jest pokazanie na przykładzie polskiej giełdy czy podejmowanie losowych decyzji inwestycyjnych (kupna/sprzedaży akcji) może prowadzić do ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Na wstępie wymagane jest wyjaśnienie podstaw rynku kapitałowego od strony transakcyjnej, a na koniec nawiązanie do efektywności informacyjnej. Przeprowadzenie zajęć wymaga sali komputerowej (przygotowany jest specjalny plik Excela).
   • Czy warto pożyczać pieniądze? Czy korzystanie z kredytu ma sens?
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 45 min.
    Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
    Sposób prowadzenia zajęć zależy od liczebności grupy.
   • Moc zaufania i dobrych relacji między pracownikami – o kapitale społecznym przedsiębiorstwa
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Marta Młokosiewicz
   • Czy wiedza mnoży się podczas dzielenia
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Krok
   • Czy komputer potrafi myśleć – rzecz o programowaniu i sztucznej inteligencji
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Grzegorz Wojarnik
   • Jak skutecznie podejmować decyzje
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Magdalena Kotnis
   • Zarządzanie projektami
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Tomasz Łukaszewski
   • Jak zostać dyrektorem finansowym swojego gospodarstwa domowego?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
    Celem zajęć jest pokazanie analogii pomiędzy zarządzaniem gospodarstwem domowym a podmiotami gospodarczymi. Zostaną zdefiniowane pojęcia takie jak gospodarstwo domowe, podmiot gospodarczy i dyrektor finansowy. Zostanie przedstawiony schemat przepływów gotówki w gospodarstwie domowym. Na przykładzie zostanie pokazane jak powinniśmy zarządzać swoją gotówką w gospodarstwie domowym.
   • Sztuka negocjacji w grze symulacyjnej „Traktat Pokojowy”
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska
   • Co kupuje mózg?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska
   • Język szakala czy język żyrafy w reklamie
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska
    Rosenberg wyróżnił dwa style porozumiewania się. Wybrał dwa zwierzęta symboliczne oddające różne sposoby komunikacji. Szakal oczekuje, że inni spełnią jego żądania, generalizuje, uogólnia, rani. Żyrafa jest przeciwieństwem szakala, symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, rozumienia punktu widzenia innych, przede wszystkim komunikowania się z innymi, bez oceniania. Jakim językiem we współczesnych mediach mówią zatem reklamy – zastanowimy się podczas zajęć.
   • Autoprezentacja czyli wywieranie wrażenia
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska
   • Czy pieniądze spadają z nieba?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Izabela Szamrej-Baran
    Celem zajęć jest przybliżenie takich pojęć jak inflacja, hiperinflacja i deflacja oraz strategii Banku Centralnego przeciwdziałania tych zjawiskom. Między innymi zostanie przedstawiona teoretyczna koncepcja przedstawiona przez Miltona Friedmana „helikopter money” – pieniądze z helikoptera jako sposób na walkę z przedłużającą się deflacją. Przedstawione zostaną również badania pokazujące co ludzie sądzą o takiej strategii i w jaki sposób zagospodarowaliby tak otrzymane pieniądze.
   • Pułapki myślenia – czy podejmujemy racjonalne decyzje
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Piotr Szkudlarek
    Celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z wybranymi pułapkami myślenia, które mają wpływ na podejmowane decyzje. Zostaną przedstawione wybrane błędy poznawcze (irracjonalne zachowania), aby pokazać, że nie zawsze wybieramy dla siebie to co najlepsze.
   • Czy państwo jest mi potrzebne?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Rafał Nagaj
   • Dlaczego ludzie migrują i jakie są tego skutki dla gospodarki?Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Ewa Bilewicz
    Celem prezentacji jest przedstawienie pojęcia migracji zagranicznych, ich przyczyn oraz ocena ich skutków. Warto, aby młodzi ludzie wiedzieli, jakie możliwości stwarzają migracje oraz z jakimi wyzwaniami mogą mieć do czynienia wyjeżdżając na emigrację. Poruszony zostanie również problem kryzysu uchodźczego w UE. Jest to aktualny problem, który stwarza wyzwanie dla europejskiej integracji.
   • Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate?
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Katarzyna Nowacka-Bandosz
   • Zostać milionerem – ekonomia szansą na sukces
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Agnieszka Łopanka
    Celem zajęć jest pokazanie analogii pomiędzy ekonomią a rzeczywistymi sposobami wzbogacenia się. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób kształtowanie kompetencji przedsiębiorczości pozwala decydować nie tylko o losach poszczególnych jednostek ale także o rozwojowych szansach całego społeczeństwa. Na przykładach zostaną rozważone lukratywne decyzje podejmowane po zakończeniu szkoły średniej.
   • Chiny, Indie, Brazylia, Rosja – jak zmienił się świat
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Michał Scheibe
    Dzięki wskaźnikom makroekonomicznym zostanie przedstawiona historia kilku największych przemian geopolitycznych ostatnich lat. Uczniowie dowiedzą się, co zdecydowało o sukcesie krajów grupy BRIC oraz jakie stoją przed nimi szanse, wyzwania i zagrożenia. Co Polska może wynieść dla siebie z tej opowieści?
   • Twórcza reanimacja odpadów
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Lidia Kłos
    Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z możliwością efektywnego zagospodarowania odpadów stojąca w opozycji do jednokierunkowej, liniowej koncepcji gospodarki… kowbojskiej (?!) Zostaną zaprezentowane metody twórczego wykorzystania odpadów: downcykling, recykling, upcykling i industrial symbiosis.

  Akademickie środy na Cukrowej

  Zapraszamy do udziału w interesującej inicjatywie podjętej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – „Akademickie środy na Cukrowej”. Poprzez formę bezpłatnych warsztatów, wykorzystując bogatą infrastrukturę naszego Wydziału, chcemy w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć wiele zagadnień związanych z ekonomią, finansami, zarządzaniem, rachunkowością, logistyką czy turystyką.

  Program jest skierowany do szkół średnich i rusza już 28 lutego 2018 r. Zajęcia będą odbywać się w dwóch blokach do wyboru (po 2 tematy warsztatów): w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.00-15.00.

  O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  Zapraszamy do zapisów mailowo: warsztaty@wzieu.pl
  Szczegółowy program zajęć na stronie: http://www.wzieu.pl/?y=9043

  Matematyka na Cukrowej – pomoc dla maturzystów

  Bezpłatny kurs matematyki na poziomie podstawowym, w ramach którego uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie rozwiązywać przykładowe arkusze maturalne.

  Program rusza już 12 marca 2018r. i potrwa do 30 kwietnia 2018r. Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w dwóch 45-minutowych blokach w godzinach 16:00-17:30 w sali 003. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez e-mail: anna.landowska@wzieu.pl

   

   •  Dni logistyki
    Czas trwania zajęć: 1-2 dni w roku
    Kontakt: mgr Mariusz Sowa, e-mail: mariusz.sowa@wzieu.pl
   • Dni turystyki
    Czas trwania zajęć: 1-2 dni w roku
    Kontakt: mgr Aneta Wolna-Samulak, e-mail: aneta.wolna@wzieu.pl
   • Zwiedzanie laboratorów
    Czas trwania zajęć: do uzgodnienia
    Kontakt: promocja@wzieu.pl

 • Nauki humanistyczne i społeczne

  • Filozofia

   FilozofUS
   Celem projektu FilozofUS jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i argumentacyjnych młodzieży szkolnej. Na warsztatach edukacji filozoficznej prowadzonych przez pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego rozwiną swoje zdolności analityczne, oratorskie i związane z krytycznym myśleniem.
   Więcej informacji na: www.kognitywistyka.usz.edu.pl/filozofus

  • Pedagogika

   Oferta zajęć Instytutu Pedagogiki w przygotowaniu.

  • Psychologia

   Potyczki z psychologią
   Forma zajęć: warsztaty

  • Socjologia

    • Stereotypy i uprzedzenia i ich społeczne konsekwencje
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 120 min.
    • Globalizacja – pojęcie, płaszczyzny, skutki
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 240 min.
    • Pojęcie narodu i ojczyzny
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 240 min.
    • Kultura masowa
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 120 min.

  • Nauki o polityce

    • Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego na tle kraju
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Piotr Chrobak
    • Przemiany państwowości we współczesnej Europie
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Tomasz Czapiewski
    • Ordynacje i systemy wyborcze
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
    • Czy społeczeństwo obywatelskie może nie chodzić na wybory?
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Maciej Drzonek
    • Podstawowe prawno-ustrojowe zasady reżimów demokratycznych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Liana Hurska-Kowalczyk
    • Opozycja polityczna w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Liana Hurska-Kowalczyk
    • Partie polityczne III RP
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Janusz Jartyś
    • Arabska Wiosna
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Fuad Jomma
    • Wiosna domowa w Syrii
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Fuad Jomma
    • Ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Krzysztof Kowalczyk
    • Organizacje pozarządowe między teorią a praktyką
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Krzysztof Kowalczyk
    • 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Dorota Kowalewska
    • Naród, mniejszości narodowe i etniczne
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Małgorzata Mieczkowska
    • Systemy polityczne państw Europy Środkowej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Marcin Orzechowski
    • Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Monika Potkańska
    • Współczesne państwa w teorii i praktyce
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Dorota Rdzanek
    • Współczesne ruchy społeczne jako mechanizm zmian w życiu społeczno-politycznym
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Dorota Rdzanek
    • Instytucjonalizacja bezpieczeństwa RP
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: mgr Sylwia Serwońska
    • Bezpieczeństwo RP na forum międzynarodowym
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: mgr Sylwia Serwońska
    • Unia Europejska we współczesnym świecie
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Artur Staszczyk
    • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Szczepan Stempiński
    • Wybory samorządowe
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Łukasz Tomczak
    • Demokracja w strukturach polskich partii politycznych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Łukasz Tomczak
    • Polityka regionalna Unii Europejskiej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Bartłomiej Toszek
    • Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Bartłomiej Toszek
    • Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr Luiza Wojnicz-Smal
    • Europejska współpraca transgraniczna
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: prof. Marek Żurek

  • Historia

   Pomorska Liga Historyczna

   W listopadzie 2016 roku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował Pomorską Ligę Historyczną. Jest to oferta skierowana do uczniów i nauczycieli szkół średnich, zainteresowanych historią Pomorza Zachodniego w jego historycznych granicach (Księstwo Pomorskie). Celem Ligi jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z dziejami Polski i Europy. Zadania, realizowane przez uczniów obejmują różnorodną tematykę i wszystkie epoki historyczne. Aktualnie trwa II sezon Ligi.

   Regulamin, relacje z odbytych spotkań i zadania: www.plhszczecin.eu

   Program patronacki

   Program patronacki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych obejmuje współpracę ze szkołami podstawowymi i – przede wszystkim – średnimi. Formuła współpracy jest otwarta i zależna od potrzeb danej szkoły. Oferujemy wykłady otwarte w Instytucie i w szkołach z tematyki realizowanych przez nas kierunków (historia, archeologia, stosunki międzynarodowe, historia kultury i sztuki, historia wojskowości). W ramach patronatu realizujemy zajęcia poza Instytutem – w muzeach, archiwach, objazdach naukowych po Pomorzu. Zapraszamy także do udziału w projektach naukowych prowadzonych przez nasze koła naukowe.

   Kontakt w sprawie patronatu: zastępca dyrektora IHiSM prof. Radosław Skrycki, e-mail: radoslaw.skrycki@op.pl

 • Nauki filologiczne

  • Język niemiecki

    • „Deutsch an der Uni”. Warsztaty kulturoznawcze dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
     Forma zajęć: warsztaty
     Prowadzący: dr Katarzyna Sztandarska, dr Paulina Cioroch, e-mail: ciorochpaulina@o2.pl
    • Warsztaty bożonarodzeniowe – wspólne kolędowanie w języku niemieckim, gry i zabawy językowe
     Forma zajęć: warsztaty
     Termin realizacji zajęć: grudzień
     Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US
    • Spotkanie literackie w Zamku Książąt Pomorskich na temat historii Sydonii von Borck, połączone z lekcją w języku niemieckim poprowadzoną przez studentów
     Forma zajęć: warsztaty
     Termin realizacji zajęć: marzec
     Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US
    • Międzyszkolny Festiwal Piosenki Niemieckiej z udziałem studentów i uczniów szkół podstawowych
     Forma zajęć: warsztaty
     Termin realizacji zajęć: maj
     Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

  • Język angielski

    • Dzień dla szkół w ramach Dni Walijskich/Welsh Days
     Termin realizacji zajęć: listopad
     Prowadząca: dr Katarzyna Jaworska-Biskup
    • Dzień dla szkół w ramach Tygodnia Irlandzkiego/Irish Week
     Termin realizacji zajęć: marzec
     Prowadząca: mgr Marlena Gawlik
    • Shakespeare’s life and work
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • British history as a source of inspiration for G.R.R. Martin’s Game of Thrones
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • Sherlock Holmes and the cinematic tourism
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • Sherlock Holmes for the 21st century
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • Detective story in the English language
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • The Beatles’ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – the most influential rock album ever recorded
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • Debunking the myths of Anglocentrism
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Adriana Goldman
    • Who is a terrorist for American college student – ethnolinguistic case study 
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 40 min.
     Prowadząca: dr Adriana Goldman

  • Język francuski

    • Fakultatywne kursy języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych objętych patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzone przez studentów Katedry Filologii Romańskiej
     Forma zajęć: warsztaty
     Prowadząca: dr Wioletta Piegzik
    • Dni Kultury Francuskiej (organizowane we współpracy z Alliance Française w Szczecinie)
     Termin realizacji zajęć: październik/listopad
     Prowadząca: mgr Teresa Kieling
    • Spotkanie ze stażystkami francuskimi „Bliżej Francji”
     Termin realizacji zajęć: styczeń
     Prowadząca: dr Wioletta Piegzik
    • Konkurs języka francuskiego
     Termin realizacji zajęć: marzec
     Prowadząca: dr Sylwia Kalińska

  • Język hiszpański

    • Filmy hiszpańskie i latynoamerykańskie dla uczniów szkół średnich i studentów – słowo wstępne, dyskusja po projekcji
     Termin realizacji zajęć: zajęcia cykliczne
     Prowadzący: mgr Manuel Castillo Martinez
    • Spotkanie w klubie studenckim – reminiscencje z wyjazdów na studia i praktyki Erasmus+ do Hiszpanii. Dzielenie się z uczniami szkół średnich i studentami zdobytą praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kulturą poznanego regionu Hiszpanii
     Termin realizacji zajęć: listopad
     Prowadząca: mgr Barbara Kosik-Szwejkowska
    • Spotkania z zespołem muzycznym promującym śpiew i muzykę hiszpańską i latynoamerykańską
     Termin realizacji zajęć: spotkania weekendowe, cykłiczne
     Prowadzący: Koło Naukowe Puerta del Sol/mgr Barbara Kosik-Szwejkowska

    

   Dni Hiszpańskie przygotowane przez studentów Koła Naukowego Puerta del Sol i studentów iberystyki 
   1 dzień – inauguracja, prezentacja kultury Hiszpanii: regiony, muzyka, śpiew, taniec, kulinaria
   2 dzień – wieczór poezji latynoamarykańskiej laureatów Nagrody Nobla
   3 dzień – wieczór podróżnika, wspomnienia studentów z wakacyjnych wypraw do Hiszpanii i na wyspy, filmy, zdjęcia, kulinaria.
   Termin realizacji zajęć: marzec/kwiecień
   Prowadzący: mgr Barbara Kosik-Szwejkowska/mgr Manuel Machado/dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka, prof. US

    

  • Język polski

   Wszechnica Polonistyczna zaprasza Licealistów, zwłaszcza klas maturalnych oraz Nauczycieli na cykl prelekcji organizowany przez Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
   PRZED MATURĄ które odbywać się będzie na Uniwersytecie Szczecińskim, w sali konferencyjnej Biblioteki Międzyuczelnianej przy Al. Piastów 40, budynku 3 w godzinach 10.00-12.00

   Program na rok szkolny 2017

   22 listopada 2017 r.

   Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologii
   dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

   Oblicza reportażu
   red. Mirosław Salski

   6 grudnia 2017 r.

   Lagry, i łagry – na podstawie prozy Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego
   dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

   101 odczytań „Balladyny” Juliusza Słowackiego
   prof. dr hab. Danuta Dąbrowska

   20 grudnia 2017 r.

   Historia alternatywna w najnowszej literaturze polskiej
   dr hab. Ewa Tierling-Sledź, prof. US

   Interpretacja wiersza współczesnego
   dr hab. Piotr Michałowski, prof. US

    • 22 listopada 2017 r.
     Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologii
     dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

     Oblicza reportażu
     red. Mirosław Salski

    • 6 grudnia 2017 r.
     Lagry, i łagry – na podstawie prozy Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego
     dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

     101 odczytań „Balladyny” Juliusza Słowackiego
     prof. dr hab. Danuta Dąbrowska

    • 20 grudnia 2017 r.
     Historia alternatywna w najnowszej literaturze polskiej
     dr hab. Ewa Tierling-Sledź, prof. US

     Interpretacja wiersza współczesnego
     dr hab. Piotr Michałowski, prof. US

 • Nauki o zdrowiu

  Akademia Zdrowia to cykliczne spotkania organizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Zajęcia skierowane są do uczniów szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Kierownik Akademii Zdrowia – dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US
  Koordynator Akademii Zdrowia – dr Marta Stępień-Słodkowska
  Kontakt: mgr Aneta Stępińska, e-mail: akademia.zdrowia@univ.szczecin.pl, tel. 91 444 27 49

   

   • Żywienie ma znaczenie
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
    Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik
   • Mózg w dobrej formie – dieta na koncentrację i lepszą pamięć
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
    Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik
   • Produkty spożywcze przyspieszające metabolizm
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
    Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik

 • Nauki ścisłe i przyrodnicze

  • Fizyka

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 4-6 szkół podstawowych

    • Biofizyka oka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
    • Maria Skłodowska-Curie
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
    • Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
    • Energia z jądra atomu
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

     

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 7-8 szkół podstawowych

    • Biofizyka oka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz Ślęczka
     Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
    • Maria Skłodowska-Curie
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
    • Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
    • Energia z jądra atomu
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół średnich

    • Co to są przejścia fazowe w fizyce i gdzie je spotykamy
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: prof. Mykola Korynevskyy
    • Powstawanie i ewolucja układów planetarnych
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz
    • Teoria i fizyka wysokich energii
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr hab. Franco Ferrari, prof. US
    • O mirażach i zielonym błysku zachodzącego Słońca
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Tadeusz Molenda
    • Źródła światła
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Stanisław Prajsnar
    • Biofizyka oka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
    • Anatomia oka i rodzaje zaćmy / Korekcja wzroku
     Forma zajęć: warsztaty
     Prowadzący: dr Natalia Targosz-Ślęczka, dr Mateusz Paczwa
     Zajęcia dla uczniów klas o profilach matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych (w liczbie 30 osób, z podziałem na 2 grupy 15-osobowe).
     Zajęcia wyjaśniające budowę i funkcje oka (z wykorzystaniem modeli), charakteryzujące proces widzenia, przedstawiające wady wzroku i metody korekcji tych wad (w szczególności za pomocą opraw i szkieł próbnych).
    • Maria Skłodowska-Curie
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
    • Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
    • Energia z jądra atomu
     Forma zajęć: wykład
     Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
     Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

  • Matematyka

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 4-6 szkół podstawowych

    •  Liczby Fibbonacciego
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel
    • Szyfrowanie a arytmetyka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel
    • Rzecz o ułamkach łańcuchowych
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek

     

     

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 7-8 szkół podstawowych

    • Szyfrowanie a arytmetyka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel
    • Rzecz o ułamkach łańcuchowych
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek
    • Złoty podział – czyli piękno oczami matematyka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Wzór Eulera od kuchni
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Kolorowanie map
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Origami i trysekcja kota, czyli opowieść o greckiej matematyce
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Po nitce do kłębka – czyli wstęp do rekurencji
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół średnich

    • Paradoksy nieskończoności
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Tomasz Jędrzejak/dr Grzegorz Szkibiel/dr Dawid Kędzierski
    • Liczby pierwsze w kryptografii
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Katarzyna Kuhlmann
    • Szyfrowanie a arytmetyka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel
    • Arytmetyka modulo n
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel
    • Rzecz o ułamkach łańcuchowych
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek
    • Złoty podział – czyli piękno oczami matematyka
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Wzór Eulera od kuchni
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Kolorowanie map
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Origami i trysekcja kota, czyli opowieść o greckiej matematyce
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Po nitce do kłębka – czyli wstęp do rekurencji
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski
    • Piracki skarb i liczby zespolone
     Forma zajęć: wykład
     Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

  • Biologia

   Rośliny i środowisko

    •  Jakie warunki są potrzebne roślinom do życia?
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5h
    • Do czego roślinie potrzebne są korzenie i łodyga?
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5h
    • Dlaczego rośliny są zielone? Fotosynteza
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5h
    • Dlaczego rośliny kwitną?
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5h
    • Co kryją rośliny wodne?
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5h
    • Rozmnażanie roślin
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Warstwy lasu
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Poznajemy tajemnice wody
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Właściwości osmotyczne komórek
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Wykrywanie związków chemicznych w roślinach 
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Wiosną przyroda budzi się do życia
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Kolory jesieni
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Warsztaty mikroskopowe
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Segregacja odpadów. Wykorzystanie materiałów wtórnych
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Czy wiesz co jesz?
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Warsztaty tematyczne dla kół biologicznych (temat do uzgodnienia)
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 5 h
    • Rośliny drzewiaste: rekordy i znaczenie przyrodnicze
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Bosiacka, prof. US
    • Pochodzenie i historia roślin uprawnych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US
    • Pochodzenie i historia roślin uprawnych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US
    • Rozpoznawanie gatunków roślin na ścieżce edukacyjnej wokół jeziora Głębokie
     Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w czerwcu lub wrześniu)
     Czas trwania zajęć: 180 min.
     Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US
    • Zaginiony świat Artura Conan Doyl’a
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US
    • Porosty jak bioindykatory. Metody lichenoidykacji zanieczyszczeń powietrza
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 90 min.
     Prowadząca: dr Edyta Stępień
    • Inwazje biologiczne
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadząca: dr Monika Myśliwy
    • Bagienny survival – torfowisko Niedźwiedzie Błoto w Puszczy Bukowej
     Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w maju lub wrześniu)
     Czas trwania zajęć: 90-120 min.
     Prowadzący: dr Marcin Wilhelm
     Informacje dodatkowe: grupa maksymalnie 20 osób, spotkanie w Kołowie, dojazd we własnym zakresie
    • Polodowcowy krajobraz Puszczy Wkrzańskiej dziś
     Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w kwietniu lub wrześniu)
     Czas trwania zajęć: 120-150 min.
     Prowadzący: dr Marcin Wilhelm
     Informacje dodatkowe: grupa maksymalnie 20 osób, spotkanie na pętli autobusu 87 Podburz/Szczecin, dojazd we własnym zakresie
    • Podstawowe drzewa i krzewy iglaste
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadząca: dr Anna Nowak
    • Warsztaty dotyczące diagnostyki patogenów roślin (izolacja z zakażonych tkanek, hodowla, identyfikacja)
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 135 min.
     Prowadzący: mgr Piotr Karczyński
    • Warsztaty dotyczące hodowli in vitro roślin
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 135 min.
     Prowadzący: mgr Anna Orłowska
    • Wskaźniki biologiczne wód
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 1 dzień
     Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
    • Ekologia wód
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 1 dzień
     Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
    • Hybrydyzacja – miejsce i rola hybrydów w środowisku 
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr Lucyna Kirczuk
    • Rola zooplanktonu w środowisku wodnym
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
    •  Wybrane zagadnienia z morfologii roślin naczyniowych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Zofia Sotek, prof. US
    • Grzyby trujące i ich substancje toksyczne
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

   Człowiek i zwierzęta

    • Przegląd tkanek zwierzęcych
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45-60 min.
     Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
    • Rozwój embrionalny zwierząt
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
    • Cykl płciowy człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
    • Rola behawioru żywiciela w cyklu rozwojowym pasożytów
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
    • Enzymy
     Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
     Prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk/mgr Wojciech Zwierełło
     Kontakt: 91 444 15 50/51
    • Układ kostny człowieka – podział, funkcje, zróżnicowanie
     Forma zajęć: laboratorium
     Czas trwania zajęć: 2×45 min.
     Prowadząca: dr Ewa Rębacz
    • Co nas kręci w nosie? – pyłek i alergia pyłkowa
     Forma zajęć: wykład połączony z pokazem
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
    • Śmiechoterapia – czyli jak pokonać stres
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
    • Bezkręgowce – fobie ludności i inspiracje twórców
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 90 min.
     Prowadząca: dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
    • Zależność ofiara-drapieżca w środowisku wód słodkich
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadzący: dr hab. Andrzej Zawal, prof. US
    • Przegląd krajowych gatunków owadów nekrofagicznych
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadzący: mgr Grzegorz Michoński
    • Systematyka i rozpoznawanie owadów
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadzący: mgr Grzegorz Michoński

   Mikroorganizmy

    •  Co to jest układ odpornościowy (UO)?
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 30 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
    • Genom i filogeneza molekularna, a wirusy
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 30 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US
    • Gdzie żyją zarazki (bakterie, wirusy) i czy biorą udział w powstawaniu życia?
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 30 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
    • Komórki UO i nowe zjawiska w immunologii – tajna broń makroorganizmu
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
    • MikroRNA – małe cząsteczki o wielkim znaczeniu
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US
    • Chlamydie środowiskowe – nowe patogeny człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US
    • Mikroorganizmy – przyjaciele czy wrogowie człowieka. Fakty i mity
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr Joanna Śliwa-Dominiak
    • Odporność przy chlamydiozach u ssaków w tym człowieka 
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US
    • Czy chlamydiozy to tylko chlamydie klasyczne?
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US
    • Pogaduszki bakterii
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
    • Zjawiska odpornościowe w zakażeniach wirusowych u ssaków w tym u człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
    • Pasożyty wirusów
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 20 min.
     Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   Genetyka

    • Muszka owocowa jako obiekt badań genetycznych
     Forma zajęć: warsztaty
     Czas trwania zajęć: 90 min.
    • Kriokonserwacja i banki genów
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Marianna Soroka, prof. US
    • Genom mitochondrialny człowieka
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min.
     Prowadząca: dr hab. Marianna Soroka, prof. US
    • Zajrzeć w głąb DNA
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US
    • Narodziny genetyki
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US
    • Ewolucja płci
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min.
     Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

   Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie

   Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie jest prowadzone przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstało w 2004 roku. Jednym z ważniejszych celów działalności Centrum jest przekazywanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie umiejętności i wyrabianie postaw odpowiedzialności za środowisko, motywowanie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony oraz propagowanie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska w sposób gwarantujący jego zachowanie w stanie jak najmniej zmienionym dla przyszłych pokoleń.

   Różne formy kształcenia proponowane przez pracowników naukowych US w połączeniu z czynnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży gwarantują doskonałe możliwości edukacji ekologicznej powiązanej z zabawą. Zajęcia prowadzone są na różnym poziomie kształcenia od pierwszych klas szkoły podstawowej po klasy licealne.

   Kontakt: tel. 91 577 09 44

  • Geografia

    •  Zmierz pogodę- czyli od pomiaru do prognozy
     Forma zajęć: warsztat
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Obserwacje wizualne jako wiedza podstawowa w prognozowaniu pogody
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Groźna Ziemia- ekstremalne zjawiska naturalne
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Prognozowanie burz i zjawisk im towarzyszących
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Informacje pogodowe w Internecie
     Forma zajęć: warsztat
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Czym pogoda może nas zaskoczyć-groźne zjawiska atmosferyczne
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz
    • Uwiecznij Amonita
     Forma zajęć: warsztat
     Czas trwania zajęć: 120 min
     Prowadzący: mgr Robert Woziński
    • Fascynujący świat minerałów
     Forma zajęć: warsztat
     Czas trwania zajęć: 90-120 min
     Prowadzący: mgr Robert Woziński
    • Budowa Ziemi bez tajemnic
     Forma zajęć: warsztat
     Czas trwania zajęć: 90-120 min
     Prowadzący: mgr Robert Woziński
    • Projekcje filmów o tematyce geologiczno – przyrodniczej
     Forma zajęć: projekcje
     Czas trwania zajęć: 60-90 min
     Prowadzący: mgr Robert Woziński
    • Wystawy tematyczne Muzeum Geologicznego
     Forma zajęć: zwiedzanie
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: mgr Robert Woziński
    • Google Earth, czyli GIS dla wszystkich
     Forma zajęć: warsztaty w sali komputerowej
     Czas trwania zajęć: 90 min
     Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz
    • Misja New Horizons, w kierunku Plutona Planet Head Day
     Forma zajęć: prelekcja
     Czas trwania zajęć: 45 min
     Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz
    • Wykład opisujący kierunki studiów oraz badania aktywności prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi
     Forma zajęć: promocja
     Czas trwania zajęć: 45 min
     Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz
    • Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60-90 min
     Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz
    • Fauna głębin oceanu
     Forma zajęć: warsztaty mikroskopowe
     Czas trwania zajęć: 120 min
     Prowadzący: dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US (dr B. Wawrzyniak- Wydrowska)
    • Życie w kropli wody
     Forma zajęć: warsztaty mikroskopowe
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący: dr Przemysław Dąbek  (mgr E. Górecka, mgr M. Krzywda)
    • Dziedzictwo przeszłości zapisane na dnie oceanu
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min
     Prowadzący: prof. Andrzej Witkowski (mgr Adrian Kryk)
    • Przez naukę w świat
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 45 min
     Prowadzący:  prof. Andrzej Witkowski
    • Co w Bałtyku piszczy
     Forma zajęć: wykład + warsztaty mikroskopowe
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący:  dr Małgorzata Bąk
    • Walka o przestrzeń wokół nas
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący:  prof. dr hab. Marek Dutkowski
    • Tereny zielone i ich funkcje w przestrzeni Szczecina
     Forma zajęć: wykład
     Czas trwania zajęć: 60 min
     Prowadzący:  dr Elżbieta Mydłowska

 • Nauki prawne

  Wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji przeznaczone są tylko dla uczniów szkół patronackich.

  Kontakt: mgr Natalia Jóźwiak, e-mail: natalia.jozwiak@wpiaus.pl

   

    

   • Prawa i obowiązki członków wspólnoty samorządowej wynikające z przynależności do niej
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Ewa Koniuszewska
   • Prawnokarna problematyka samobójstwa
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Konrad Burdziak
   • Prawnokarna problematyka prowokacji
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Konrad Burdziak
   • Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Marta Jasińska
   • Prawnokarna problematyka samobójstwa
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Konrad Burdziak
   • Wstęp do kultury i prawa antyku
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Prawa antyczne na tle praw współczesnych
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Ustrój polityczno-administracyjny starożytnego Rzymu
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Rzymskie prawo wyborcze a współczesne systemy prawne
    Forma zajęć: warsztaty naukowe poprzedzone wprowadzeniem
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Rzymskie korzenie prawa polskiego
    Forma zajęć: warsztaty naukowe poprzedzone wprowadzeniem
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej Europie
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
   • Prawa pracownika i pracodawcy w realiach obrotu gospodarczego
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Mikołaj Rylski
   • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
   • Prawo ochrony konsumentów w praktyce
    Forma zajęć: warsztaty
    Prowadzący: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego
   • Wykład na temat prawa administracyjnego
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Łukasz Dubiński
   • Immunitet – konstrukcja teoretyczna i praktyczne konsekwencje
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Źródła prawa powszechnie obowiązującego – ich hierarchia i charakterystyka
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Źródła prawa Unii Europejskiej – ich hierarchia i ogólna charakterystyka
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako warunek ochrony praw człowieka
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Prezydent RP – funkcje, zadania i kompetencje
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski
   • Wprowadzenie do przekładoznawstwa
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Michał Peno
    Wprowadzenie do filozofii prawa
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Michał Peno
   • Etyczne problemy państwa, prawa i społeczeństwa obywatelskiego
    Forma zajęć: warsztaty połączone z prezentacją
    Prowadzący: dr Michał Peno
   • Etyka prawnika, urzędnika i obywatel
    Forma zajęć: warsztaty połączone z prezentacją
    Prowadzący: dr Michał Peno
   • Prawa pacjenta w praktyce
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: dr Aleksandra Klich
   • Zasady pisania pozwu
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Michał Wojdała
   • Jestem świadkiem sprawy cywilnej. Jakie są moje prawa i obowiązki
    Forma zajęć: wykład
    Prowadzący: mgr Karolina Ziemianin
   • Symulacja rozprawy sądowej
    Forma zajęć: warsztaty

 • Nauki teologiczne

   •  Tajemnicza kraina, marzycielstwo czy abstrakcyjna wiedza…? Czym jest filozofia i kogo dotyczy
    Forma zajęć: wykład
    Czas trwania zajęć: 60-90 min.
   • Tajemnica zwojów znad Morza Martwego
    Forma zajęć: warsztaty poprzedzone wykładem

foto1