• Wydział Humanistyczny

  • Instytut Filozofii

   FilozofUS
   Celem projektu FilozofUS jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i argumentacyjnych młodzieży szkolnej. Na warsztatach edukacji filozoficznej prowadzonych przez pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego rozwiną swoje zdolności analityczne, oratorskie i związane z krytycznym myśleniem.
   Więcej informacji na: www.kognitywistyka.usz.edu.pl/filozofus

  • Instytut Pedagogiki

   Oferta zajęć Instytutu Pedagogiki w przygotowaniu.

  • Instytut Psychologii

   Potyczki z psychologią
   Forma zajęć: warsztaty

  • Instytut Socjologii

   Stereotypy i uprzedzenia i ich społeczne konsekwencje
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 120 min.

   Globalizacja – pojęcie, płaszczyzny, skutki
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 240 min.

   Pojęcie narodu i ojczyzny
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 240 min.

   Kultura masowa
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 120 min.

  • Instytut Politologii i Europeistyki

   Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego na tle kraju
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Piotr Chrobak

   Przemiany państwowości we współczesnej Europie
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Tomasz Czapiewski

   Ordynacje i systemy wyborcze
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.

   Czy społeczeństwo obywatelskie może nie chodzić na wybory?
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Maciej Drzonek

   Podstawowe prawno-ustrojowe zasady reżimów demokratycznych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Liana Hurska-Kowalczyk

   Opozycja polityczna w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Liana Hurska-Kowalczyk

   Partie polityczne III RP
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Janusz Jartyś

   Arabska Wiosna
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Fuad Jomma

   Wiosna domowa w Syrii
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Fuad Jomma

   Ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Krzysztof Kowalczyk

   Organizacje pozarządowe między teorią a praktyką
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Krzysztof Kowalczyk

   10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Dorota Kowalewska

   Naród, mniejszości narodowe i etniczne
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Małgorzata Mieczkowska

   Systemy polityczne państw Europy Środkowej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Marcin Orzechowski

   Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Monika Potkańska

   Współczesne państwa w teorii i praktyce
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Dorota Rdzanek

   Współczesne ruchy społeczne jako mechanizm zmian w życiu społeczno-politycznym
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Dorota Rdzanek

   Instytucjonalizacja bezpieczeństwa RP
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: mgr Sylwia Serwońska

   Bezpieczeństwo RP na forum międzynarodowym
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: mgr Sylwia Serwońska

   Unia Europejska we współczesnym świecie
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Artur Staszczyk

   Edukacja w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Szczepan Stempiński

   Wybory samorządowe
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Łukasz Tomczak

   Demokracja w strukturach polskich partii politycznych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Łukasz Tomczak

   Polityka regionalna Unii Europejskiej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Bartłomiej Toszek

   Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Bartłomiej Toszek

   Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr Luiza Wojnicz-Smal

   Europejska współpraca transgraniczna
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: prof. Marek Żurek

  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

   Pomorska Liga Historyczna

   W listopadzie 2016 roku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zainaugurował Pomorską Ligę Historyczną. Jest to oferta skierowana do uczniów i nauczycieli szkół średnich, zainteresowanych historią Pomorza Zachodniego w jego historycznych granicach (Księstwo Pomorskie). Celem Ligi jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego, w powiązaniu z dziejami Polski i Europy. Zadania, realizowane przez uczniów obejmują różnorodną tematykę i wszystkie epoki historyczne. Aktualnie trwa II sezon Ligi.

   Regulamin, relacje z odbytych spotkań i zadania: www.plhszczecin.eu

   Program patronacki

   Program patronacki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych obejmuje współpracę ze szkołami podstawowymi i – przede wszystkim – średnimi. Formuła współpracy jest otwarta i zależna od potrzeb danej szkoły. Oferujemy wykłady otwarte w Instytucie i w szkołach z tematyki realizowanych przez nas kierunków (historia, archeologia, stosunki międzynarodowe, historia kultury i sztuki, historia wojskowości). W ramach patronatu realizujemy zajęcia poza Instytutem – w muzeach, archiwach, objazdach naukowych po Pomorzu. Zapraszamy także do udziału w projektach naukowych prowadzonych przez nasze koła naukowe.

   Kontakt w sprawie patronatu: zastępca dyrektora IHiSM prof. Radosław Skrycki, e-mail: radoslaw.skrycki@op.pl

 • Wydział Matematyczno-Fizyczny

  • Instytut Fizyki

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 4-6 szkół podstawowych

   Biofizyka oka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.

   Maria Skłodowska-Curie
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.

   Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.

   Energia z jądra atomu
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół gimnazjalnych i 7 klas szkół podstawowych

   Biofizyka oka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz Ślęczka
   Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.

   Maria Skłodowska-Curie
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.

   Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.

   Energia z jądra atomu
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół ponadgimnazjalnych

   Co to są przejścia fazowe w fizyce i gdzie je spotykamy
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: prof. Mykola Korynevskyy

   Powstawanie i ewolucja układów planetarnych
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz

   Teoria i fizyka wysokich energii
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr hab. Franco Ferrari, prof. US

   O mirażach i zielonym błysku zachodzącego Słońca
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Tadeusz Molenda

   Źródła światła
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Stanisław Prajsnar

   Biofizyka oka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.

   Anatomia oka i rodzaje zaćmy / Korekcja wzroku
   Forma zajęć: warsztaty
   Prowadzący: dr Natalia Targosz-Ślęczka, dr Mateusz Paczwa
   Zajęcia dla uczniów klas o profilach matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych (w liczbie 30 osób, z podziałem na 2 grupy 15-osobowe).
   Zajęcia wyjaśniające budowę i funkcje oka (z wykorzystaniem modeli), charakteryzujące proces widzenia, przedstawiające wady wzroku i metody korekcji tych wad (w szczególności za pomocą opraw i szkieł próbnych).

   Maria Skłodowska-Curie
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład o życiu i osiągnięciach naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.

   Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w: medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.

   Energia z jądra atomu
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Natalia Targosz-Ślęczka
   Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej oraz budowę i działanie energii atomowej.

  • Instytut Matematyki

   MATH&ARTS – od sztuki do matematyki
   Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz dla II klas gimnazjalnych. W zajęciach będą uczestniczyły grupy ze szkół objętych patronatem Zakładu Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Termin realizacji zajęć: 01.10.2017 r. -30.03.2018 r. oraz 01.09.2018 r. -31.12.2018 r.

   Tematy realizowanych zajęć:
   1. Trening widzenia tego, co niewidoczne (od obserwacji fotografii anaglifowych przez analizę złudzeń optycznych po budowę figur niemożliwych).
   2. Trening intuicji powierzchni (tangramy, parkietarze i sofizmaty).
   3. Trening konstruowania fraktali płaskich i przestrzennych (Trójkąt Sierpińskiego, Kostka Mengera).
   4. Trening intuicji objętości (od pojemności ostrosłupa do wypełniania przestrzeni).
   5. Trening fotografii poznawczej – tematy studyjne i plenerowe (pojęcia matematyczne, prawidłowości, metafory).
   6. Trening harmonii a sztuka kinetyczna – powstawanie figur obrotowych, doświadczenia powierzchni symetrycznych, konstrukcja elipsy.
   7. Trening instalacji przestrzennych a tzw. Eulera dla wielościanów wypukłych.
   8. Trening grafiki i formowania – figury przestrzenne, ich cienie i przekroje anamorfozy.

   Forma zajęć: warsztaty
   Kontakt: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof US, e-mail: mmakiewicz@usz.edu.pl

   Propozycja zajęć otwartych dla klas 4-6 szkół podstawowych

   Liczby Fibbonacciego
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel

   Szyfrowanie a arytmetyka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel

   Rzecz o ułamkach łańcuchowych
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół gimnazjalnych i 7 klas szkół podstawowych

   Szyfrowanie a arytmetyka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel

   Rzecz o ułamkach łańcuchowych
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek

   Złoty podział – czyli piękno oczami matematyka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Wzór Eulera od kuchni
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Kolorowanie map
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Origami i trysekcja kota, czyli opowieść o greckiej matematyce
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Po nitce do kłębka – czyli wstęp do rekurencji
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Propozycja zajęć otwartych dla szkół ponadgimnazjalnych

   Paradoksy nieskończoności
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Tomasz Jędrzejak/dr Grzegorz Szkibiel/dr Dawid Kędzierski

   Liczby pierwsze w kryptografii
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Katarzyna Kuhlmann

   Szyfrowanie a arytmetyka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel

   Arytmetyka modulo n
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Grzegorz Szkibiel

   Rzecz o ułamkach łańcuchowych
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Małgorzata Wieczorek

   Złoty podział – czyli piękno oczami matematyka
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Wzór Eulera od kuchni
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Kolorowanie map
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Origami i trysekcja kota, czyli opowieść o greckiej matematyce
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Po nitce do kłębka – czyli wstęp do rekurencji
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

   Piracki skarb i liczby zespolone
   Forma zajęć: wykład
   Prowadzący: dr Dawid Kędzierski

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Ekonomia w ochronie zdrowia – dylematy lekarzy i pacjentów
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US

  Kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego takich krajów jak Niemcy, Francja czy Holandia?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Jacek Batóg, prof. US

  Kryzysy gospodarcze – przyczyny i skutki
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Jacek Batóg, prof. US

  Czy rachunkowość do zbawienia jest koniecznie potrzebna
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: prof. dr hab. Waldemar Gos

  Rachunkowość – historia i wpółczesność
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

  Giełda w gospodarce rynkowej
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Waldemar Aspadarec

  Niekonwencjonalna polityka pieniądza współczesnych banków centralnych (propozycja wykładów otwartych w semestrze letnim)
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Marek Zwolanowski

  Wyzwania społeczno-ekonomiczne starzejącego się społeczeństwa (propozycja wykładów otwartych w semestrze letnim)
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Piotr Obidziński

  Gra komputerowa – dobry czy zły prezent
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

  Komputerowe wspomaganie pracy grupowej
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Karolina Muszyńska

  Zobaczyć mózg klienta. Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie.
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska

  Być jak Steve Jobs – czyli jak kreować marki, które pokocha świat?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Kowalska

  Skąd się biorą innowacje
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Aleksandra Rudawska

  W kierunku marketingu mobilnego
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US

  Firmy rodzinne. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciu?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Malwina Szczepkowska

  Bądź twórczy, czyli o kreatywności w życiu i biznesie
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Malwina Szczepkowska

  Zagadka dyskonta z tytułu utraty kluczowej osoby w biznesie. Czy są ludzie niezastąpieni?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Katarzyna Byrka-Kita

  Osiąganie równowagi rynkowej – eksperyment ekonomiczny
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Nastawienie do ryzyka – eksperyment ekonomiczny
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Smartfony narzędziem kampanii promocyjnych – mobile marketing
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Soboń
  Celem zajęć jest prezentacja jak nowoczesne techniki komunikacji przy użyciu smartfonów wykorzystywane są kampaniach promocyjnych przedsiębiorstw. Nazwane zostanie pojęcie m-marketingu oraz wskazane obszary zastosowania. Rozważania zostaną wzbogacone przykładami wykorzystania marketingu mobilnego oraz omówieniem praktycznych działań i ich skuteczności.

  Zdrowie w telefonie – m-health
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Soboń

  Facebook i inne portale społecznościowe w służbie przedsiębiorcom – social media
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Soboń

  Polak na zakupach w sieci – e-commerce
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Soboń

  Społeczeństwo obywatelskie/świadomy obywatel
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Małgorzata Zakrzewska

  Świadomość ekonomiczna – świadomie na rzecz zrównoważonego rozwoju
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Małgorzata Zakrzewska

  Co w danych piszczy
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US

  Internet: szanase&zagrożenia
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 120 min.
  Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

  Loteria inwestycyjna
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min.
  Prowadzący: mgr Mateusz Czerwiński
  Celem zajęć jest pokazanie na przykładzie polskiej giełdy czy podejmowanie losowych decyzji inwestycyjnych (kupna/sprzedaży akcji) może prowadzić do ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Na wstępie wymagane jest wyjaśnienie podstaw rynku kapitałowego od strony transakcyjnej, a na koniec nawiązanie do efektywności informacyjnej. Przeprowadzenie zajęć wymaga sali komputerowej (przygotowany jest specjalny plik Excela).

  Czy warto pożyczać pieniądze? Czy korzystanie z kredytu ma sens?
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min.
  Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
  Sposób prowadzenia zajęć zależy od liczebności grupy.

  Moc zaufania i dobrych relacji między pracownikami – o kapitale społecznym przedsiębiorstwa
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Marta Młokosiewicz

  Czy wiedza mnoży się podczas dzielenia
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Krok

  Czy komputer potrafi myśleć – rzecz o programowaniu i sztucznej inteligencji
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Grzegorz Wojarnik

  Jak skutecznie podejmować decyzje
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Magdalena Kotnis

  Zarządzanie projektami
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Tomasz Łukaszewski

  Jak zostać dyrektorem finansowym swojego gospodarstwa domowego?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
  Celem zajęć jest pokazanie analogii pomiędzy zarządzaniem gospodarstwem domowym a podmiotami gospodarczymi. Zostaną zdefiniowane pojęcia takie jak gospodarstwo domowe, podmiot gospodarczy i dyrektor finansowy. Zostanie przedstawiony schemat przepływów gotówki w gospodarstwie domowym. Na przykładzie zostanie pokazane jak powinniśmy zarządzać swoją gotówką w gospodarstwie domowym.

  Sztuka negocjacji w grze symulacyjnej „Traktat Pokojowy”
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska

  Co kupuje mózg?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska

  Język szakala czy język żyrafy w reklamie
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska
  Rosenberg wyróżnił dwa style porozumiewania się. Wybrał dwa zwierzęta symboliczne oddające różne sposoby komunikacji. Szakal oczekuje, że inni spełnią jego żądania, generalizuje, uogólnia, rani. Żyrafa jest przeciwieństwem szakala, symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, rozumienia punktu widzenia innych, przede wszystkim komunikowania się z innymi, bez oceniania. Jakim językiem we współczesnych mediach mówią zatem reklamy – zastanowimy się podczas zajęć.

  Autoprezentacja czyli wywieranie wrażenia
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska

  Czy pieniądze spadają z nieba?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Izabela Szamrej-Baran
  Celem zajęć jest przybliżenie takich pojęć jak inflacja, hiperinflacja i deflacja oraz strategii Banku Centralnego przeciwdziałania tych zjawiskom. Między innymi zostanie przedstawiona teoretyczna koncepcja przedstawiona przez Miltona Friedmana „helikopter money” – pieniądze z helikoptera jako sposób na walkę z przedłużającą się deflacją. Przedstawione zostaną również badania pokazujące co ludzie sądzą o takiej strategii i w jaki sposób zagospodarowaliby tak otrzymane pieniądze.

  Pułapki myślenia – czy podejmujemy racjonalne decyzje
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Piotr Szkudlarek
  Celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z wybranymi pułapkami myślenia, które mają wpływ na podejmowane decyzje. Zostaną przedstawione wybrane błędy poznawcze (irracjonalne zachowania), aby pokazać, że nie zawsze wybieramy dla siebie to co najlepsze.

  Czy państwo jest mi potrzebne?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Rafał Nagaj

  Dlaczego ludzie migrują i jakie są tego skutki dla gospodarki?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Ewa Bilewicz
  Celem prezentacji jest przedstawienie pojęcia migracji zagranicznych, ich przyczyn oraz ocena ich skutków. Warto, aby młodzi ludzie wiedzieli, jakie możliwości stwarzają migracje oraz z jakimi wyzwaniami mogą mieć do czynienia wyjeżdżając na emigrację. Poruszony zostanie również problem kryzysu uchodźczego w UE. Jest to aktualny problem, który stwarza wyzwanie dla europejskiej integracji.

  Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate?
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Katarzyna Nowacka-Bandosz

  Zostać milionerem – ekonomia szansą na sukces
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Agnieszka Łopanka
  Celem zajęć jest pokazanie analogii pomiędzy ekonomią a rzeczywistymi sposobami wzbogacenia się. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób kształtowanie kompetencji przedsiębiorczości pozwala decydować nie tylko o losach poszczególnych jednostek ale także o rozwojowych szansach całego społeczeństwa. Na przykładach zostaną rozważone lukratywne decyzje podejmowane po zakończeniu szkoły średniej.

  Chiny, Indie, Brazylia, Rosja – jak zmienił się świat
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Michał Scheibe
  Dzięki wskaźnikom makroekonomicznym zostanie przedstawiona historia kilku największych przemian geopolitycznych ostatnich lat. Uczniowie dowiedzą się, co zdecydowało o sukcesie krajów grupy BRIC oraz jakie stoją przed nimi szanse, wyzwania i zagrożenia. Co Polska może wynieść dla siebie z tej opowieści?

  Twórcza reanimacja odpadów
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Lidia Kłos
  Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z możliwością efektywnego zagospodarowania odpadów stojąca w opozycji do jednokierunkowej, liniowej koncepcji gospodarki… kowbojskiej (?!) Zostaną zaprezentowane metody twórczego wykorzystania odpadów: downcykling, recykling, upcykling i industrial symbiosis.

 • Wydział Biologii

  • Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii

   Rośliny drzewiaste: rekordy i znaczenie przyrodnicze
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

   Pochodzenie i historia roślin uprawnych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US

   Pochodzenie i historia roślin uprawnych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US

   Rozpoznawanie gatunków roślin na ścieżce edukacyjnej wokół jeziora Głębokie
   Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w czerwcu lub wrześniu)
   Czas trwania zajęć: 180 min.
   Prowadząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US

   Zaginiony świat Artura Conan Doyl’a
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

   Porosty jak bioindykatory. Metody lichenoidykacji zanieczyszczeń powietrza
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 90 min.
   Prowadząca: dr Edyta Stępień

   Inwazje biologiczne
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadząca: dr Monika Myśliwy

   Bagienny survival – torfowisko Niedźwiedzie Błoto w Puszczy Bukowej
   Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w maju lub wrześniu)
   Czas trwania zajęć: 90-120 min.
   Prowadzący: dr Marcin Wilhelm
   Informacje dodatkowe: grupa maksymalnie 20 osób, spotkanie w Kołowie, dojazd we własnym zakresie

   Polodowcowy krajobraz Puszczy Wkrzańskiej dziś
   Forma zajęć: zajęcia terenowe (możliwe do przeprowadzenia w kwietniu lub wrześniu)
   Czas trwania zajęć: 120-150 min.
   Prowadzący: dr Marcin Wilhelm
   Informacje dodatkowe: grupa maksymalnie 20 osób, spotkanie na pętli autobusu 87 Podburz/Szczecin, dojazd we własnym zakresie

   Podstawowe drzewa i krzewy iglaste
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadząca: dr Anna Nowak

  • Katedra Biotechnologii Roślin

   Warsztaty dotyczące diagnostyki patogenów roślin (izolacja z zakażonych tkanek, hodowla, identyfikacja)
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 135 min.
   Prowadzący: mgr Piotr Karczyński

   Warsztaty dotyczące hodowli in vitro roślin
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 135 min.
   Prowadzący: mgr Anna Orłowska

  • Katedra Zoologii Ogólnej

   Wskaźniki biologiczne wód
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 1 dzień
   Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

   Ekologia wód
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 1 dzień
   Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

   Hybrydyzacja – miejsce i rola hybrydów w środowisku
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Lucyna Kirczuk

   Rola zooplanktonu w środowisku wodnym
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

   Kriokonserwacja i banki genów
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.

   Przegląd tkanek zwierzęcych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45-60 min.
   Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

   Rozwój embrionalny zwierząt
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

   Cykl płciowy człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

   Rola behawioru żywiciela w cyklu rozwojowym pasożytów
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

  • Katedra Biochemii

   Enzymy
   Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
   Prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk/mgr Wojciech Zwierełło
   Kontakt: 91 444 15 50/51

  • Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców

   Układ kostny człowieka – podział, funkcje, zróżnicowanie
   Forma zajęć: laboratorium
   Czas trwania zajęć: 2×45 min.
   Prowadząca: dr Ewa Rębacz

  • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

   Wybrane zagadnienia z morfologii roślin naczyniowych
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Zofia Sotek, prof. US

   Grzyby trujące i ich substancje toksyczne
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

   Co nas kręci w nosie? – pyłek i alergia pyłkowa
   Forma zajęć: wykład połączony z pokazem
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

   Śmiechoterapia – czyli jak pokonać stres
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii

   Bezkręgowce – fobie ludności i inspiracje twórców
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 90 min.
   Prowadząca: dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

   Zależność ofiara-drapieżca w środowisku wód słodkich
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadzący: dr hab. Andrzej Zawal, prof. US

   Przegląd krajowych gatunków owadów nekrofagicznych
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadzący: mgr Grzegorz Michoński

   Systematyka i rozpoznawanie owadów
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadzący: mgr Grzegorz Michoński

  • Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii

   Co to jest układ odpornościowy (UO)?
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 30 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   Genom i filogeneza molekularna, a wirusy
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 30 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

   Gdzie żyją zarazki (bakterie, wirusy) i czy biorą udział w powstawaniu życia?
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 30 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   Komórki UO i nowe zjawiska w immunologii – tajna broń makroorganizmu
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   MikroRNA – małe cząsteczki o wielkim znaczeniu
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

   Chlamydie środowiskowe – nowe patogeny człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US

   Mikroorganizmy – przyjaciele czy wrogowie człowieka. Fakty i mity
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr Joanna Śliwa-Dominiak

   Odporność przy chlamydiozach u ssaków w tym u człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US

   Czy chlamydiozy to tylko chlamydie klasyczne?
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Małgorzata Pawlikowska-Warych, prof. US

   Pogaduszki bakterii
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   Zjawiska odpornościowe w zakażeniach wirusowych u ssaków w tym u człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

   Pasożyty wirusów
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 20 min.
   Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

  • Katedra Genetyki

   Muszka owocowa jako obiekt badań genetycznych
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 90 min.
   Prowadząca: dr hab. Marianna Soroka, prof. US

   Genom mitochondrialny człowieka
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 60 min.
   Prowadząca: dr hab. Marianna Soroka, prof. US

   Zajrzeć w głąb DNA
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

   Zajrzeć w głąb DNA
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

   Narodziny genetyki
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

   Ewolucja płci
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

  • Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie

   Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie jest prowadzone przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstało w 2004 roku. Jednym z ważniejszych celów działalności Centrum jest przekazywanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie umiejętności i wyrabianie postaw odpowiedzialności za środowisko, motywowanie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony oraz propagowanie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska w sposób gwarantujący jego zachowanie w stanie jak najmniej zmienionym dla przyszłych pokoleń.

   Różne formy kształcenia proponowane przez pracowników naukowych US w połączeniu z czynnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży gwarantują doskonałe możliwości edukacji ekologicznej powiązanej z zabawą. Zajęcia prowadzone są na różnym poziomie kształcenia od pierwszych klas szkoły podstawowej po klasy licealne.

   Kontakt: tel. 91 577 09 44

   Jakie warunki są potrzebne roślinom do życia?
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Do czego roślinie potrzebne są korzenie i łodyga?
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Dlaczego rośliny są zielone? Fotosynteza
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Dlaczego rośliny kwitną?
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Co kryją rośliny wodne?
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Rozmnażanie roślin
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Warstwy lasu
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Poznajemy tajemnice wody
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Właściwości osmotyczne komórek
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Wykrywanie związków chemicznych w roślinach
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Wiosną przyroda budzi się do życia
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Kolory jesieni
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Warsztaty mikroskopowe
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Segregacja odpadów. Wykorzystanie materiałów wtórnych
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Czy wiesz co jesz?
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

   Warsztaty tematyczne dla kół biologicznych (temat do uzgodnienia)
   Forma zajęć: warsztaty
   Czas trwania zajęć: 5 h

 • Wydział Prawa i Administracji

  Wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji przeznaczone są tylko dla uczniów szkół patronackich.

  Kontakt: mgr Natalia Jóźwiak, e-mail: natalia.jozwiak@wpiaus.pl

  Prawa i obowiązki członków wspólnoty samorządowej wynikające z przynależności do niej
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Ewa Koniuszewska

  Prawnokarna problematyka samobójstwa
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Konrad Burdziak

  Prawnokarna problematyka prowokacji
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Konrad Burdziak

  Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Marta Jasińska

  Prawnokarna problematyka samobójstwa
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Konrad Burdziak

  Wstęp do kultury i prawa antyku
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Prawa antyczne na tle praw wspólczesnych
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Ustrój polityczno-administracyjny starożytnego Rzymu
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Rzymskie prawo wyborcze a współczesne systemy prawne
  Forma zajęć: warsztaty naukowe poprzedzone wprowadzeniem
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Rzymskie korzenie prawa polskiego
  Forma zajęć: warsztaty naukowe poprzedzone wprowadzeniem
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej Europie
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr hab. Ewa Gajda, prof. US (i pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  Prawa pracownika i pracodawcy w realiach obrotu gospodarczego
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Mikołaj Rylski

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

  Prawo ochrony konsumentów w praktyce
  Forma zajęć: warsztaty
  Prowadzący: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego

  Wykład na temat prawa administracyjnego
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Łukasz Dubiński

  Immunitet – konstrukcja teoretyczna i praktyczne konsekwencje
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Źródła prawa powszechnie obowiązującego – ich hierarchia i charakterystyka
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Źródła prawa Unii Europejskiej – ich hierarchia i ogólna charakterystyka
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako warunek ochrony praw człowieka
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Prezydent RP – funkcje, zadania i kompetencje
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Kamil Dąbrowski

  Wprowadzenie do przekładoznawstwa
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Michał Peno

  Wprowadzenie do filozofii prawa
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Michał Peno

  Etyczne problemy państwa, prawa i społeczeństwa obywatelskiego
  Forma zajęć: warsztaty połączone z prezentacją
  Prowadzący: dr Michał Peno

  Etyka prawnika, urzędnika i obywatela
  Forma zajęć: warsztaty połączone z prezentacją
  Prowadzący: dr Michał Peno

  Prawa pacjenta w praktyce
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: dr Aleksandra Klich

  Zasady pisania pozwu
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Michał Wojdała

  Jestem świadkiem sprawy cywilnej. Jakie są moje prawa i obowiązki
  Forma zajęć: wykład
  Prowadzący: mgr Karolina Ziemianin

  Symulacja rozprawy sądowej
  Forma zajęć: warsztaty

 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Akademickie środy na Cukrowej

  Zapraszamy do udziału w interesującej inicjatywie podjętej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – „Akademickie środy na Cukrowej”. Poprzez formę bezpłatnych warsztatów, wykorzystując bogatą infrastrukturę naszego Wydziału, chcemy w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć wiele zagadnień związanych z ekonomią, finansami, zarządzaniem, rachunkowością, logistyką czy turystyką.

  Program jest skierowany do szkół średnich i rusza już 28 lutego 2018 r. Zajęcia będą odbywać się w dwóch blokach do wyboru (po 2 tematy warsztatów): w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.00-15.00.

  O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  Zapraszamy do zapisów mailowo: warsztaty@wzieu.pl
  Szczegółowy program zajęć na stronie: http://www.wzieu.pl/?y=9043

  Matematyka na Cukrowej – pomoc dla maturzystów

  Bezpłatny kurs matematyki na poziomie podstawowym, w ramach którego uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie rozwiązywać przykładowe arkusze maturalne.

  Program rusza już 12 marca 2018r. i potrwa do 30 kwietnia 2018r. Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w dwóch 45-minutowych blokach w godzinach 16:00-17:30 w sali 003. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez e-mail: anna.landowska@wzieu.pl

  Dni logistyki
  Czas trwania zajęć: 1-2 dni w roku
  Kontakt: mgr Mariusz Sowa, e-mail: mariusz.sowa@wzieu.pl

  Dni turystyki
  Czas trwania zajęć: 1-2 dni w roku
  Kontakt: mgr Aneta Wolna-Samulak, e-mail: aneta.wolna@wzieu.pl

  Zwiedzanie laboratorów
  Czas trwania zajęć: do uzgodnienia
  Kontakt: promocja@wzieu.pl

 • Wydział Teologiczny

  Tajemnicza kraina, marzycielstwo czy abstrakcyjna wiedza…? Czym jest filozofia i kogo dotyczy
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60-90 min.

  Tajemnica zwojów znad Morza Martwego
  Forma zajęć: warsztaty poprzedzone wykładem
  Czas trwania zajęć: 60-90 min.

 • Wydział Filologiczny

  • Instytut Filologii Germańskiej

   „Deutsch an der Uni”. Warsztaty kulturoznawcze dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
   Forma zajęć: warsztaty
   Prowadzący: dr Katarzyna Sztandarska, dr Paulina Cioroch, e-mail: ciorochpaulina@o2.pl

   Warsztaty bożonarodzeniowe – wspólne kolędowanie w języku niemieckim, gry i zabawy językowe
   Forma zajęć: warsztaty
   Termin realizacji zajęć: grudzień
   Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

   Spotkanie literackie w Zamku Książąt Pomorskich na temat historii Sydonii von Borck, połączone z lekcją w języku niemieckim poprowadzoną przez studentów
   Forma zajęć: warsztaty
   Termin realizacji zajęć: marzec
   Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

   Międzyszkolny Festiwal Piosenki Niemieckiej z udziałem studentów i uczniów szkół podstawowych
   Forma zajęć: warsztaty
   Termin realizacji zajęć: maj
   Prowadzący: dr Ewa Hendryk/dr Joanna Sumbor/dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

  • Instytut Anglistyki

   Dzień dla szkół w ramach Dni Walijskich/Welsh Days
   Termin realizacji zajęć: listopad
   Prowadząca: dr Katarzyna Jaworska-Biskup

   Dzień dla szkół w ramach Tygodnia Irlandzkiego/Irish Week
   Termin realizacji zajęć: marzec
   Prowadząca: mgr Marlena Gawlik

   Shakespeare’s life and work
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   British history as a source of inspiration for G.R.R. Martin’s Game of Thrones
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   Sherlock Holmes and the cinematic tourism
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   Sherlock Holmes for the 21st century
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   Detective story in the English language
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   The Beatles’ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – the most infuential rock album ever recorder
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 45 min. lub 90 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   Debunking the myths of Anglocentrism
   Forma zajęć: wykład
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

   Who is a terrorist for American college student – ethnolinguistic case study
   Forma zajęć: wykład
   Czas trwania zajęć: 40 min.
   Prowadząca: dr Adriana Goldman

  • Instytut Filologii Romańskiej

   Fakultatywne kursy języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych objętych patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzone przez studentów Katedry Filologii Romańskiej
   Forma zajęć: warsztaty
   Prowadząca: dr Wioletta Piegzik

   Dni Kultury Francuskiej (organizowane we współpracy z Alliance Française w Szczecinie)
   Termin realizacji zajęć: październik/listopad
   Prowadząca: mgr Teresa Kieling

   Spotkanie ze stażystkami francuskimi „Bliżej Francji”
   Termin realizacji zajęć: styczeń
   Prowadząca: dr Wioletta Piegzik

   Konkurs języka francuskiego
   Termin realizacji zajęć: marzec
   Prowadząca: dr Sylwia Kalińska

  • Instytut Iberystyki i Latynoamerykanistyki

   Filmy hiszpańskie i latynoamerykańskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – słowo wstępne, dyskusja po projekcji
   Termin realizacji zajęć: zajęcia cykliczne
   Prowadzący: mgr Manuel Castillo Martinez

   Spotkanie w klubie studenckim – reminiscencje z wyjazdów na studia i praktyki Erasmus+ do Hiszpanii. dzielenie się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i studentami zdobytą praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kulturą poznanego regionu Hiszpanii
   Termin realizacji zajęć: listopad
   Prowadząca: mgr Barbara Kosik-Szwejkowska

   Dni Hiszpańskie przygotowane przez studentów Koła Naukowego Puerta del Sol i studentów iberystyki
   1 dzień – inauguracja, prezentacja kultury Hiszpanii: regiony, muzyka, śpiew, taniec, kulinaria
   2 dzień – wieczór poezji latynoamarykańskiej laureatów Nagrody Nobla
   3 dzień – wieczór podróżnika, wspomnienia studentów z wakacyjnych wypraw do Hiszpanii i na wyspy, filmy, zdjęcia, kulinaria.
   Termin realizacji zajęć: marzec/kwiecień
   Prowadzący: mgr Barbara Kosik-Szwejkowska/mgr Manuel Machado/dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka, prof. US

   Spotkania z zespołem muzycznym promującym śpiew i muzykę hiszpańską i latynoamarykańską
   Termin realizacji zajęć: spotkania weekendowe, cykłiczne
   Prowadzący: Koło Naukowe Puerta del Sol/mgr Barbara Kosik-Szwejkowska

  • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

   Wszechnica Polonistyczna zaprasza Licealistów, zwłaszcza klas maturalnych oraz Nauczycieli na cykl prelekcji organizowany przez Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
   PRZED MATURĄ które odbywać się będzie na Uniwersytecie Szczecińskim, w sali konferencyjnej Biblioteki Międzyuczelnianej przy Al. Piastów 40, budynku 3 w godzinach 10.00-12.00

   Program na rok szkolny 2017

   22 listopada 2017 r.

   * Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologii

   – dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

   * Oblicza reportażu – red. Mirosław Salski

   6 grudnia 2017 r.

   * Lagry, i łagry – na podstawie prozy Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego

   – dr hab. Tatiana Czerska, prof. US

   * 101 odczytań „Balladyny” Juliusza Słowackiego

   – prof. dr hab. Danuta Dąbrowska

   20 grudnia 2017 r.

   * Historia alternatywna w najnowszej literaturze polskiej

   – dr hab. Ewa Tierling-Sledź, prof. US

   * Interpretacja wiersza współczesnego

   – dr hab. Piotr Michałowski, prof. US

 • Wydział Nauk o Ziemi

  Zmierz pogodę- czyli od pomiaru do prognozy
  Forma zajęć: warsztat
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Obserwacje wizualne jako wiedza podstawowa w prognozowaniu pogody
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Groźna Ziemia- ekstremalne zjawiska naturalne
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Prognozowanie burz i zjawisk im towarzyszących
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Informacje pogodowe w Internecie
  Forma zajęć: warsztat
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Czym pogoda może nas zaskoczyć-groźne zjawiska atmosferyczne
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Szymon Walczakiewicz

  Uwiecznij Amonita
  Forma zajęć: warsztat
  Czas trwania zajęć: 120 min
  Prowadzący: mgr Robert Woziński

  Fascynujący świat minerałów
  Forma zajęć: warsztat
  Czas trwania zajęć: 90-120 min
  Prowadzący: mgr Robert Woziński

  Budowa Ziemi bez tajemnic
  Forma zajęć: warsztat
  Czas trwania zajęć: 90-120 min
  Prowadzący: mgr Robert Woziński

  Projekcje filmów o tematyce geologiczno – przyrodniczej
  Forma zajęć: projekcje
  Czas trwania zajęć: 60-90 min
  Prowadzący: mgr Robert Woziński

  Wystawy tematyczne Muzeum Geologicznego
  Forma zajęć: zwiedzanie
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: mgr Robert Woziński

  Google Earth, czyli GIS dla wszystkich
  Forma zajęć: warsztaty w sali komputerowej
  Czas trwania zajęć: 90 min
  Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz

  Misja New Horizons, w kierunku Plutona Planet Head Day
  Forma zajęć: prelekcja
  Czas trwania zajęć: 45 min
  Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz

  Wykład opisujący kierunki studiów oraz badania aktywności prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi
  Forma zajęć: promocja
  Czas trwania zajęć: 45 min
  Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz

  Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60-90 min
  Prowadzący: dr inż. Jacek Rudewicz

  Fauna głębin oceanu
  Forma zajęć: warsztaty mikroskopowe
  Czas trwania zajęć: 120 min
  Prowadzący: dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US (dr B. Wawrzyniak- Wydrowska)

  Życie w kropli wody
  Forma zajęć: warsztaty mikroskopowe
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący: dr Przemysław Dąbek  (mgr E. Górecka, mgr M. Krzywda)

  Dziedzictwo przeszłości zapisane na dnie oceanu
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min
  Prowadzący: prof. Andrzej Witkowski (mgr Adrian Kryk)

  Przez naukę w świat
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min
  Prowadzący:  prof. Andrzej Witkowski

  Co w Bałtyku piszczy
  Forma zajęć: wykład + warsztaty mikroskopowe
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący:  dr Małgorzata Bąk

  Walka o przestrzeń wokół nas
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący:  prof. dr hab. Marek Dutkowski

  Tereny zielone i ich funkcje w przestrzeni Szczecina
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 60 min
  Prowadzący:  dr Elżbieta Mydłowska

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  Akademia Zdrowia to cykliczne spotkania organizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Zajęcia skierowane są do uczniów szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Kierownik Akademii Zdrowia – dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US
  Koordynator Akademii Zdrowia – dr Marta Stępień-Słodkowska
  Kontakt: mgr Aneta Stępińska, e-mail: akademia.zdrowia@univ.szczecin.pl, tel. 91 444 27 49

  Żywienie ma znaczenie
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
  Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik

  Mózg w dobrej formie – dieta na koncentrację i lepszą pamięć
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
  Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik

  Produkty spożywcze przyspieszające matabolizm
  Forma zajęć: wykład
  Czas trwania zajęć: 45 min. – 60 min.
  Prowadzący: dr inż. Anna Krajewska Pędzik

foto1